Start

O mnie

Szkolenia i porady

Agencja pracy

Certyfikaty
Referencje

Kontakt

 

Jestem licencjonowanym doradcą zawodowym. Ukończyłam studia podyplomowe z Orientacji i poradnictwa edukacyjno - zawodowego w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku.

Projekty w trakcie realizacji:

 • XII.2013-obecnie Fundacja Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia, projekt "Gotowi na sukces II-akademia aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością", przeprowadzenie Indywidualnego Procesu Szkoleniowego

 • III.2013-obecnie Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych DAR w Jantarze, projekt "Ponad Wszystko", warsztaty grupowe, konsultacje indywidualne, współpraca z pracodawcami

 • X.2012-obecnie Caritas, projekt "Druga Szansa", indywidualne konsultacje, dobór kursów zawodowych, wsparcie w zakresie poszukiwania pracy

Zrealizowane szkolenia, konsultacje:

 • VII-VIII.2014 Stowarzyszenie B4, projekt "Zadbaj o swoją przyszłość", konsultacje indywidualne- IPD, dobór kursów wg potrzeb

 • V-VIII.2014 Centrum Doradztwa Europejskiego Eurofundusz s.c., projekt "Młodzi Aktywni. Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 15-30 lat"- IPD, konstruowanie CV, wsparcie w poszukiwaniu pracy

 • IV.2014 Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość, projekt "Praca przede wszystkim"- ocena predyspozycji do zakładania własnej działalności gospodarczej, IPD

 • 2013/2014 prowadzenie zajęć w ramach studiów podyplomowych Doradztwo Zawodowe w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni

 • II.2013-obecnie Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych DAR w Jantarze, projekt "Aktywni Potrzebni", warsztaty grupowe, konsultacje indywidualne, współpraca z pracodawcami

 • X.2013 Info-Biz Profesjonalna Edukacja, projekty "Zbobyć doświadczenie", "Zawód z przyszłością", warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

 • III.2013-IX.2013 Centrum Doradztwa Europejskiego Eurofundusz s.c., projekt "Nowa Szansa. Wsparcie aktywizacyjne dla osób, które ukończyły 50 r.ż.- konsultacje indywidualne -IPD, dokumenty aplikacyjne, wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia, warsztaty grupowe

 • V.2013-Enbit Grzegorz Szwarc, projekt "Śladami Steva Jobsa", konsultacje indywidualne dla osób starających się o dotację na własną działalność gospodarczą

 • XII.2012-I.2013 Cityschool, projekt "Sposób na sukces", Indywidualne Plany Działania-zajęcia indywidualne i grupowe oraz Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy

 • XI.2012-III.2013 Polski Związek Niewidomych, projekt "Nowe kompetencje-nowe możliwości"- tworzenie dokumentów aplikacyjnych, treningi autoprezentacji

 • X.2012-XI.2013 Ergo Hestia, Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym, konsultacje doradcze

 • IX.2012 Edukator, GOPS w Cedrach Wielkich, projekt "Bądź aktywny-zmień swoje życie 2", konsultacje doradcze, dobór kursów zawodowych, tworzenie Indywidualnych Planów Działania

 • VIII.2012 Caritas, projekt "Wsparcie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu i utrzymaniu zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej-Trening zawodowy dla osób niepełnosprawnych”, stworzenie  profili zawodowych

 • VII.2012, II.2013  IQ Centrum Edukacyjne, GOPS w Rzeczenicy, projekt" Dam radę!", warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy

 • VI.-IX.2012 Polski Związek Niewidomych, projekt "Nowe kompetencje-nowe możliwości", tworzenie opinii rekrutacyjnych, Indywidualnych Ścieżek Rozwoju

 • IV.-VI.2012 Galicyjskie Centrum Edukacji, MOPR w Gdańsku, projekt "Systematycznie do celu", treningi umiejętności zawodowych, konsultacje indywidualnych

 • IV.2012 Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych DAR w Jantarze, projekt "Aktywni z tradycją", tworzenie Indywidualnych Planów Działania

 • I-IV.2012 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), projekt "4 kroki-wsparcie osób niesłyszących na rynku pracy", Warsztaty Aktywizacji Zawodowej, szkolenia dla nauczycieli, tworzenie indywidualnych Planów Działania

 • XII.2011-V.2012 Fundacja Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia, projekt "Gotowi na sukces-akademia aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością", przeprowadzenie Indywidualnego Procesu Szkoleniowego, coaching kariery

 • XII.2011-VI.2012 Caritas, projekt "Druga szansa-II edycja", warsztaty grupowe, poradnictwo indywidualne, tworzenie Indywidualnych Planów Działania, konsultacje z podmiotami testującymi projekt

 • X-XI.2011 projekt MOPS w Gdańsku "Mamo, Ty też możesz!", monitoring realizacji Indywidualnych Planów Działania

 • X.2011-I.2012 Polski Związek Niewidomych, projekt "Ciekawi świata", tworzenie Indywidualnych Planów Działania

 • IX.2011 Profesjonalna Edukacja Info-Biz, projekt PUP w Kartuzach "Udany start w dorosłe życie", poradnictwo indywidualne, tworzenie Indywidualnych Planów Działania, pomoc w wyborze stażu

 • VIII.2011 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, szkolenie "Metody aktywnego poszukiwania pracy"

 • VIII.2011 Agencja Rozwoju Lokalnego, projekt "Samodzielni-nie sami", poradnictwo indywidualne, tworzenie Indywidualnych Planów Działania

 • IV.-V.2011 Edukator, projekt MOPS w Gdańsku "Mamo, Ty też możesz!", poradnictwo indywidualne, tworzenie Indywidualnych Planów Działania

 • III.-VII.2011 Caritas, projekt "Druga szansa", warsztaty grupowe, poradnictwo indywidualne, tworzenie Indywidualnych Planów Działania

 • VI.-VII. 2010- Profesjonalna Edukacja Info-Biz, realizacja treningu umiejętności zawodowych w ramach projektu "Systematycznie do celu" w MOPS w Gdańsku

 • II.2010-I.2011 Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych DAR w Jantarze, projekt Lokalne Centrum Aktywizacji Zawodowo-Społecznej jako instrument przeciwdziałania bierności zawodowej osób niepełnosprawnych" -warsztaty grupowe, tworzenie Indywidualnych Planów Działania

 • XII.2009-VIII.2010 Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP W Warszawie, projekt "Kreatywny Humanista", -warsztaty grupowe, tworzenie Indywidualnych Planów Rozwoju na Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie

 • XII.2009 PCPR Kościerzyna, Projekt " Mój potencjał-moja szansa na samodzielne życie"-szkolenie: Formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych na rynku pracy"

 • X.2009-PCPR Pruszcz Gdański, Projekt "Kreatywność na start"-warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy

 • IV-VIII.2009-Projekt PUP w Gdańsku "Bez barier"- doradztwo indywidualne i grupowe dla osób długotrwale bezrobotnych, osób bezrobotnych po 50 r. ż. oraz osób opuszczających zakłady karne

 • IX.2008-Caritas-projekt " Ziarno"- szkolenie dla trenerów pracy

 • VI-VIII.2007-"Gotowi do pracy" -wsparcie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu zatrudnienia"- poradnictwo indywidualne, w tym tworzenie Indywidualnych Planów Działania

 • III-IV.2007-Centrum Edukacji Atut „Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy-szkolenia zawodowe dla osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”

Pozostałe doświadczenie zawodowe:

 • X.2011-obecnie Szkolenia PRO KARIERA, właścicielka

 • XII.2009-IX.2011 doradca zawodowy-freelancer

 • IX.2008-XI.2009 Polska Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, doradca zawodowy

 • XII.2007-VII.2008 Interim, Specjalista ds. rekrutacji

 • XII.2004-XII.2007 Mobilne Centrum Informacji Zawodowej, doradca zawodowy

 • V.2003-IX.2004 Środowiskowy Hufiec Pracy 11-6 w Gdańsku, wychowawca, specjalista ds. programów edukacyjnych

Moje artykuły, wypowiedzi można przeczytać m.in. w Czas na studia, Eurostudent, Gazeta Wyborcza

Doskonalenie warsztatu pracy:

• licencja doradcy zawodowego nr D/OHP/33/2005/11 wydaną przez Wojewodę Pomorskiego
• szkolenia w zakresie doradztwa zawodowego:
„Standard usługi – poradnictwo zawodowe dla młodzieży”,
„Przedsiębiorczość” ; "Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL
„Lider klubu pracy”; „Umiejętności lidera klubu pracy”
„Współpraca doradcy zawodowego ze szkolnym doradcą zawodowym”                                                                                

Warsztaty z zakresu stosowania narzędzia diagnostycznego DISC


• szkolenia w zakresie pracy pedagogicznej:
kurs w zakresie metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
„Interwencja pedagogiczna – od złości do przemocy”
„Mechanizmy powstawania uzależnień wśród dzieci i młodzieży-profilaktyka” „Interwencje pedagogiczne i szkolna profilaktyka przemocy wobec dzieci”
• Szkolenia w zakresie programów UE: „Młodzież”, „Leonardo da Vinci II”, „Equal”
• Praktyka w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 5 w Gdańsku

 
 
 

Designed by : EXPROMO